top of page

הסכמות קהילת שבטי הלב

האיזור הסגור לחברי קהילת שבטי הלב מוגן בשביל שמירה על מרחב בטוח לכולנו.

כולנו מתחייבים לשמור על פרטיות החברים באתר וכן לא להטריד אף אחד ואחת.

bottom of page